img

Prezentacja i wystąpienia publiczne cz I

Co to jest autoprezentacja?

Autoprezentacja to taki proces, który polegać będzie na kontrolowaniu przez jednostkę tego jak będziemy postrzegani przez otoczenie. To podstawowy aspekt, który ma znaczenie, gdy chodzi o kontakty społeczne. Głównym celem autoprezentacji będzie spowodowanie wrażenia, które sprawi, że będziemy w pozytywnym świetle postawieni. Za pomocą wypowiedzi, zachowań czy też sygnałów niewerbalnych każdy człowiek będzie do swojego otaczającego świata przekazywał te informacje, które będą go odpowiednio pokazywać. Przeważnie obraz, który będzie przez nas kreowany odpowiada rzeczywistości, chociaż czasami pojawia się skłonność do selekcjonowania informacji na własny temat.

Podstawowe cechy profesjonalnej autoprezentacji

Odpowiedni wygląd, strój jak i też punktualność to takie elementy, które w pierwszym rzędzie mają znaczenie. Decydują one o naszym dobrym wrażeniu. To również takie sygnały, które będą pokazywać jak można nas postrzegać i od nas samych będzie zależeć to czy uda się również przygotować pozytywne wrażenie, które potem będzie trzeba podtrzymać. Dowiedziono, że bardzo duże znaczenie ma komunikacja niewerbalna, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie jakie będzie się pojawiać. Nasza postawa ciała ma wiele do powiedzenia i będzie mówić o naszym stosunku do rozmówcy. Aby pozyskać sympatię odbiorcy pomocny będzie również naturalny uśmiech, który na pewno będzie odbierany przez naszych słuchających pozytywnie. Nie można stosować tak zwanych postaw zamkniętych. Polegają one na tym, że krzyżuje się górne i dolne kończyny. Do złych form zaliczać się będzie także nadmierna oraz zbyt ekspresyjna gestykulacja. Jeśli zaczniemy się nadmiernie wiercić czy nie będziemy panować nad mimiką to również będzie to niekorzystne.

W ten sposób możemy bowiem zostać niekorzystnie odebrani przez innych. Komunikacja pozawerbalna Komunikacja niewerbalna jest bardzo ważna i oczywiście będzie trzeba ją brać pod uwagę. Chodzi o tak zwaną mowę ciała, która będzie również dawała nam możliwość przekazywania wielu różnych informacji. Dzięki temu to nasza przemówienie może być pełniejsze, ale jednocześnie z ilością gestów także nie będzie można przesadzić, ponieważ można doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy dobrze odbierani przez słuchaczy.

Michał

Redakcja b-plus-k.pl

Zobacz również