img

Wystąpienia publiczne i prezentacje. Cz. III

Pamiętajmy o głosie

Głos to potężne narzędzie. Potrafi wyrazić wszystkie targające nami uczucia, czyli strach, smutek, radość, euforia czy wściekłość. Osoba która monotonnie opowiada czy prowadzi wystąpienie, bez modulacji głosu, uważana jest za osobę niezaangażowaną, nudną i pozbawioną empatii. Zatem tonem głosu, szybkością wypowiedzi i głośnością można wpłynąć na słuchaczy i ich postrzeganie naszej osoby. Tempo wypowiedzi musi być odpowiednio wyważone. Monotonne wypowiedzi są postrzegane jako nudne, natomiast zbyt szybkie wypowiadanie słów może być odebrane jako zdenerwowanie. W trakcie wypowiedzi różnicujmy tempo, co słuchaczowi wyda się ciekawsze i łatwiejsze w zrozumieniu.

Głośność wypowiedzi to także bardzo ważny element, ponieważ osoby głośnomówiące są postrzegane jako dominujące w grupie. Łatwiej im przekonać do siebie słuchaczy i skupić ich uwagę na sobie, ale uwaga nie wolno krzyczeć, bo to także będzie źle odebrane. Rytm wypowiedzi związany jest z płynnością mowy, czyli monologiem gdzie nie słychać wielu przerw i wstawek typu: yyyyyyy, eeee, co sprawia, że mówiący odbierany jest jako nieprzygotowany i niepewny siebie. Trudno w takiej sytuacji wzbudzić zaufanie i szacunek audytorium, wystrzegajmy się więc takich sytuacji. Jeśli odpowiednio nadamy rytm całemu wystąpieniu, to będzie ono interesujące i żywo wpłynie na publiczność.

Również akcent jest bardzo ważnym elementem wypowiedzi. Poprzez akcent wyróżniamy w zdaniu jakieś słowo, co szczególnie zwraca uwagę słuchaczy, a przez to jest lepiej zapamiętywane. Ne akcentując słów i nie podkreślając ich znaczenia w zdaniu, łatwo zgubić się w sensie przekazu i skazać na niepowodzenie całe wystąpienie. Pamiętajmy też o zasadzie pierwszego wrażenia, ponieważ badania wykazują, ze aż 90% ludzi wyrabia sobie opinię o osobie w trakcie pierwszych kilku sekund spotkania. Słuchacze w czasie wystąpienia są zawsze bardzo wyczuleni na oznaki nieszczerości lub zagubienia się w tekście.

Zwracajmy zawsze uwagę na nasze spojrzenie, ponieważ unikanie kontaktu wzrokowego czy spojrzenia na boki są źle odbierane. Tak samo ze zbyt wysokim lub zbyt niskim tonem głosu, brakiem gestykulacji, czy nadmierne ilości błędów w wypowiedzi. Uśmiechajmy się wtedy kiedy sytuacja jest odpowiednia, tak by pasowało to do wypowiadanych słów. Bardzo ważna jest też mimika twarzy, czasami mikro ruchy twarzy, czyli mina która pojawia się na bardzo krótki czas, mogą zdradzić nasze prawdziwe emocje

Joanna

Redakcja b-plus-k.pl

Zobacz również